Wdrożenia

Oferujemy wdrożenia systemów GMP, GHP, HACCP, ISO 22000:2005, ISO 9001:2008, BRC, IFS jak i wdroznia specjalistyczne. Wdrożenia odbywają się według sprawdzonego modelu zapewniającego skuteczne wdrożenie systemów, przygotowanie dokumentacji oraz cykl szkoleń, zaplanowanych w taki sposób, by po zakończeniu procesu wdrażania firma mogła samodzielnie i skutecznie utrzymywać i rozwijać wdrożone systemy.

Konsultacje rozpoczynają się od audytu wstępnego, pozwalającego ocenić stan wyjściowy firmy. Następnie wdrożenia odbywają się w trakcie dwóch wizyt w miesiącu. Każda wizyta obejmuje:

  • audyty kontrolne oceniające postępy realizacji wdrożenia
  • szkolenie kierownictwa i personelu w zakresie wdrażanych systemów i wymogów prawnych związanych z wdrażanymi systemami
  • przygotowanie dokumentacji koniecznej do opisu systemu oraz jego certyfikacji
  • przygotowanie personelu do audytu certyfikującego (lub kontroli)
  • audyt wewnętrzny przed certyfikacją
  • szkolenie pracownika, który po zakończeniu wdrożenia przejmie nadzór nad systemami
  • asystowanie w trakcie audytu certyfikującego, audytów klientów i kontroli

 

Czas wdrożenia poszczególnych systemów:

Obszar wdrożenia Ilość wizyt w miesiącu Czas wdrożenia
GMP, GHP 2 wizyty 3 miesiące
GMP, GHP, HACCP* 2 wizyty 6 miesięcy
GMP, GHP, HACCP*, ISO 9001:2008 2 wizyty 9 miesięcy
GMP, GHP, ISO 22000:2005 2 wizyty 9 miesięcy
GMP, GHP, ISO 22000:2005**, ISO 9001:2008 2 wizyty 9 miesięcy
ISO 9001:2008 2 wizyty 6 miesięcy
ISO 22000:2005 2 wizyty 6 miesięcy
BRC 2 wizyty 3 - 6  miesięcy
IFS 2 wizyty 3 - 6  miesięcy
Gospodarka odpadowa 2 wizyty 3 - 4 miesiące
* HACCP wdrażany wg metodyki określonej w Rozporządzeniu UE 852/2004 lub Codex Alimentarius
** HACCP wdrażany w ramach ISO 22000:2005

 

Oferujemy również wdrożenia dedykowane w zakresie dystrybucji, handlu i gastronomi:

Obszar wdrożenia Ilość wizyt w miesiącu Czas wdrożenia
Opracowanie strategii merchandisingowej wraz z koncepcją alokacji produktów w placówce Określana indywidualnie w zależności od potrzeb klienta 6 - 12  miesięcy
Opracowanie modeli handlowych
Opracowanie modelu franczyzy obejmującego:
- podręcznik operacyjny franczyzy,
- umowę franczyzową,
- strategię marketingową,
- wizualizację placówek.
Opracowanie modelu ajencyjnego obejmującego:
- podręcznik operacyjny ajencji,
- umowę ajencyjną,
- strategię marketingową,
- wizualizację placówek