Szkolenia

Oferujemy szkolenia zamknięte przeznaczone dla firm jak i szkolenia otwarte. W zakresie podanych modułów istnieje możliwość przygotowania szkoleń pod indywidualne potrzeby klientów.

Informacje i zapisy: szkolenia@zadernowski.com

 

Temat szkolenia Czas trwania Zakres szkolenia Informacje dodatkowe
Wdrażanie i audytowanie GMP, GHP, HACCP, ISO 9001, ISO 22000 2 dni
(16 godz.)
Szkolenie w formie wykładów i warsztatów charakteryzujące elementy systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwa żywności, uczące podstaw jego wdrażania. Uczestnicy otrzymują dwa certyfikaty ukończenia szkolenia „Wdrażania i audytowania GMP, GHP, HACCP”, „Wdrażania i audytowania ISO 9001” oraz „Wdrażania i audytowania ISO 22000”.
Praktyczne wdrażanie dokumentacji  GMP, GHP, HACCP, ISO 9001, ISO 22000 – pełnomocnik jakości 2 dni
(16 godz.)
Szkolenie w formie wykładów i warsztatów uczące praktycznego wdrażania dokumentacji  systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwa żywności oraz pełnienia funkcji pełnomocnika jakości. Uczestnicy otrzymują certyfikat „Pełnomocnika Jakości systemów GMP, GHP, HACCP, ISO 9001, ISO 22000”.
Praktyczne przeprowadzanie analizy zagrożeń -  wdrażanie i doskonalenie HACCP 2 dni
(16 godz.)
Szkolenie  w formie wykładów i warsztatów uczące praktycznych sposobów przeprowadzania i wdrażania systemów HACCP za pomocą różnych obowiązujących metodyk oraz jego utrzymania i doskonalenia w firmie. Uczestnicy otrzymują certyfikat „Pełnomocnika Jakości systemów GMP, GHP, HACCP, ISO 9001, ISO 22000”.
Audytor GMP, GHP, HACCP 2 dni
(16 godz.)
Szkolenie  w formie wykładów i warsztatów uczące audytowania GMP, GHP, HACCP.

Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia: „Praktyczne wdrażanie i przeprowadzanie analizy zagrożeń – wdrażanie i doskonalenie HACCP”.

Audytor  ISO 9001 2 dni
(16 godz.)
Szkolenie  w formie wykładów i warsztatów uczące audytowania ISO 9001. Uczestnicy otrzymują certyfikat „Audytora ISO 9001:2008”.
Audytor  ISO 22000 2 dni
(16 godz.)
Szkolenie  w formie wykładów i warsztatów uczące audytowania ISO 22000. Uczestnicy otrzymują certyfikat „Audytora ISO 22000:2005”.
Dobra Praktyka Laboratoryjna  - zarządzanie laboratorium zgodnie z ISO 17025 1 dzień
(8 godz.)
Szkolenie  w formie wykładów i warsztatów uczące pracy w laboratorium w oparciu o wymagania standardu ISO 17025:2005. Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia „Wdrażanie i praca zgodnie z ISO 17025:2005”.
Wdrażanie i praca zgodnie z wymaganiami BRC 1 dzień
(8 godz.)
Szkolenie  w formie wykładów i warsztatów uczące sposobów wdrażania i pracy zgodnie z wymaganiami BRC. Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia „Wdrażanie i pracy zgodnie z wymaganiami BRC”.
Wdrażanie i praca zgodnie z wymaganiami IFS 1 dzień
(8 godz.)
Szkolenie  w formie wykładów i warsztatów uczące sposobów wdrażania i pracy zgodnie z wymaganiami BRC. Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia „Wdrażanie i pracy zgodnie z wymaganiami IFS”.
Prawo żywnościowe w Polsce i Unii Europejskiej 1 dzień
(8 godz.)
Szkolenie w formie wykładów i warsztatów prezentujące  obowiązujące przepisy prawa żywnościowego w Polsce i w Unii  Europejskiej oraz uczące praktycznego poruszania się w przepisach. Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia.
Projektowanie zakładów spożywczych 2 dni
(16 godz.)
Szkolenie  w formie wykładów i warsztatów uczące sposobów projektowania zakładów spożywczych. Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia „Projektowanie zakładów spożywczych”.
Zarządzania reklamacjami 1 dzień
(8 godz.)
Szkolenie  w formie wykładów i warsztatów uczące praktycznego zarządzania reklamacjami. Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia „Zarządzanie reklamacjami”.
Doskonalenie systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności - działania korygujące i zapobiegawcze 1 dzień
(8 godz.)
Szkolenie w formie wykładów i warsztatów uczące sposobów doskonalenia systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwa żywności w oparciu o działania korygujące i zapobiegawcze. Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia „Doskonalenie systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywnością - działania korygujące i zapobiegawcze”.
Praktyczne metody śledzenia wstecznego produktów 1 dzień
(8 godz.)
Szkolenie  w formie wykładów i warsztatów uczące praktycznego opracowywania metod śledzenia wstecznego produktów. Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia „Praktyczne metody śledzenia wstecznego produktów”.
Zarządzanie  procesowe 1 dzień
(8 godz.)
Szkolenie  w formie wykładów i warsztatów uczące zarządzania procesowego oraz optymalizacji procesów biznesowych. Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia „Zarządzanie procesowe”.
Zarządzanie gospodarką odpadową 1 dzień
(8 godz.)
Szkolenie  w formie wykładów i warsztatów uczące praktycznego zarządzania gospodarką odpadową. Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia.
Znakowanie produktów spożywczych 1 dzień
(8 godz.)
Szkolenie w formie wykładów i warsztatów uczące sposobów znakowania produktów spożywczych. Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia.
Mikrobiologia w przemyśle spożywczym 2 dni
(16 godz.)
Szkolenie w formie wykładów i warsztatów przybliżające zagadnienia z zakresu biologii mikroorganizmów oraz uczące metod badawczych wykorzystywanych w identyfikacji zagrożeń mikrobiologicznych. Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia.
Doskonalenie pracy w laboratorium posiadającym akredytację wg ISO 17025:2005 2 dni
(16 godz.)
Szkolenie w formie wykładów i warsztatów uczące doskonalenia pracy w laboratorium posiadającym akredytację. Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia „Doskonalenie pracy w laboratorium posiadającym akredytację wg ISO 17025:2005”