Przygotowujemy i prowadzimy projekty w zakresie:

  • projektowania zakładów, sklepów, hurtowni, laboratoriów
  • projektowania technologii produkcji żywności
  • projektowania nowych produktów spożywczych
  • projektowanie etykiet

...............

Projektowanie zakładów, sklepów, hurtowni, laboratoriów

Oferta przeznaczona dla firm potrzebujących wsparcia w zakresie przygotowania koncepcji budowlano-technologicznej zakładu produkcyjnego, sklepu, hurtowni lub ich części.

W trakcie współpracy przygotowujemy projekt pomieszczeń, dróg komunikacyjnych, rozmieszczenia maszyn i urządzeń jak i szczegółowy opis technologii, konieczne do przedstawienia w odpowiednich urzędach. Dodatkowo przygotowywany jest projekt wykonawczy zgodny z wymaganiami GMP, GHP, GLP.

O ile zachodzi taka potrzeba firma Zadernowski – jako ekspert branżowy – bierze udział w pracach wspólnie z architektami i konstruktorami oraz reprezentuje Klientów przed organami zatwierdzającymi część technologiczną i towarzyszy Klientom aż do uzyskania odpowiednich pozwoleń.

...............

Projektowanie technologii produkcji żywności

Oferta przeznaczona dla firm potrzebujących wsparcia w zakresie przygotowania technologii produkcji żywności. Projekty obejmują zarówno zestawienie maszyn i urządzeń, pełen opis technologii oraz konieczne badania i kontrole. Firma Zadernowski reprezentuje Klientów przed organami zatwierdzającymi technologię i towarzyszy Klientom aż do uzyskania odpowiednich pozwoleń.

...............

Projektowanie produktów

Oferta przeznaczona dla firm potrzebujących wsparcia w zakresie opracowania produktów. W trakcie współpracy firma Zadernowski przygotowuje recepturę produktu, kalkulacje kosztów produkcji, towarzyszy Klientom w trakcie prób produkcyjnych.

...............

Projektowanie etykiet

Oferta przeznaczona dla firm potrzebujących wsparcia w zakresie przygotowania i opracowania etykiet. W trakcie współpracy firma Zadernowski przygotuje treść etykiety, jak również projekty etykiet, skalkuluje koszty wydruku etykiet oraz doradzi w zakresie doboru papieru / folii / laminatu. Dodatkowo na życzenie klienta przygotowujemy pliki graficzne do zgłoszenia w Urzędzie Patentowym.