Outsourcing

Oferta przeznaczona jest dla klientów prowadzących zakłady produkcyjne, hurtownie, sklepy, którzy potrzebują specjalistycznej pomocy w zakresie prowadzenia działu jakości.

W ramach współpracy firma QEX przejmuje wszelkie obowiązki związane z prowadzeniem działu jakości Klienta.

W ramach tej współpracy, firma:

  • przygotowuje i nadzoruje dokumentację systemów GMP, GHP, HACCP, ISO 9001, ISO 22000, BRC, IFS
  • oferuje pełne konsultacje w zakresie technologii żywności, kontroli i badań, systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności
  • przeprowadza regularne audyty wewnętrzne
  • przeprowadza regularne szkolenia kadry kierowniczej i pracowników
  • nadzoruje zmiany w prawie oraz doradza w ich zakresie
  • opracowuje i prowadzi nadzór nad gospodarką odpadową
  • nadzoruje poprawność znakowania produktów
  • zarządza reklamacjami, nadzoruje procesy reklamacyjne
  • reprezentuje Klienta w trakcie audytów zewnętrznych jak audyty certyfikujące, kontrolne ze strony odbiorców itp.
  • reprezentuje Klienta w trakcie kontroli oraz w kontaktach z organami urzędowej kontroli żywności jak i nadzorującymi gospodarkę odpadową

Dokumentacja prowadzona jest w formie elektronicznej oferta uwzględnia usługę e-Dokumenty firmy QEX