Oferujemy konsultacje w zakresie:

 • zarządzania bezpieczeństwem żywności (GMP, GHP, HACCP, ISO 22000, BRC, IFS)
 • zarządzania jakością (ISO 9001:2000)
 • zarządzania laboratoriami (ISO 17025:2005)
 • technologii żywności
 • gospodarki odpadowej
 • modeli handlowych, franczyzy, ajencji
 • strategii merchandisingowej
 • optymalizacji procesów zarządczych i kosztów zarządzania

...............

Konsultacje w zakresie zarządzania bezpieczeństwem żywności

Oferta jest skierowana do przedsiębiorstw spożywczych potrzebujących konsultacji w zakresie systemów:

 • GMP i GHP
 • HCCP
 • ISO 22000
 • BRC
 • IFS

Konsultacje pozwalają przeanalizować i ocenić wdrożone systemy, ocenić ich efektywność oraz proponować rozwiązania, które pozwolą doskonalić zarówno same systemy jak i opisującą je dokumentację. Analizę, na zlecenie klienta, można poszerzyć o ocenę ryzyka zagrożeń terrorystycznych i bioterrorystycznych. Oferta ta to doskonała pomoc szczególnie przed audytami jak i wizytami klientów.

...............

Konsultacje w zakresie zarządzania jakością

Oferta jest skierowana do przedsiębiorstw potrzebujących konsultacji w zakresie systemów zarządzania jakością zgodnie z ISO 9001:2008. Konsultacje pozwalają przeanalizować wdroży system, ocenić jego efektywność oraz zaproponować rozwiązania które pozwolą je doskonalić. Analizę, na zlecenie klienta, można poszerzyć o ocenę ryzyka defraudacji i korupcji oraz zagrożeń terrorystycznych i bioterrorystycznych.

...............

Konsultacje w zakresie zarządzania laboratoriami badawczymi

Oferta jest skierowana do przedsiębiorstw potrzebujących konsultacji w zakresie systemu zarządzania jakością w laboratorium zgodnie z ISO 17025:2005. Konsultacje pozwalają przeanalizować wdrożony system, ocenić jego efektywność oraz zaproponować rozwiązania, które pozwolą je doskonalić. Analizę, na zlecenie klienta, można poszerzyć o ocenę ryzyka defraudacji i korupcji oraz zagrożeń terrorystycznych i bioterrorystycznych.

...............

Konsultacje w zakresie technologii żywności

Współpraca z pracownikami naukowymi Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie, SGGW w Warszawie, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz Polskim Towarzystwem Technologów Żywności, Oddział Małopolski pozwala nam zaoferować szeroką gamę konsultacji w zakresie technologii żywności:

 • procesów produkcyjnych
 • metod analitycznych
 • organizacji pracy
 • prawa żywnościowego

...............

Konsultacje w zakresie gospodarki odpadowej

Oferta pozwala przeanalizować i ocenić gospodarkę odpadową oraz związany z nią przepływ informacji i zaproponować rozwiązania doskonalące, pozwalające spełnić wymagania prawne w tym obszarze.

...............

Konsultacje w zakresie modeli handlowych, franczyzy, ajencji

Oferta pozwala na przeanalizowanie i ocenę istniejących lub planowanych modeli handlowych, franczyzy lub ajencji i zaproponowanie sposobów ich optymalizacji i usprawnienia ich efektywności.

...............

Konsultacje w zakresie strategii merchandisingowej

Oferta pozwala przeanalizować i ocenić istniejące lub planowane strategie i plany rozmieszczenia produktów w placówkach handlowych oraz ocenę ich planów mas, jak również zaproponować sposoby ich optymalizacji i usprawnienia ich efektywności.

...............

Konsultacje w zakresie optymalizacji procesów zarządczych i kosztów zarządzania

Oferta pozwala przeanalizować metody zarządzania i ocenić ich efektywność i skuteczność, przeanalizować prawdopodobne problemy, jakie powstają w trakcie zarządzania, przeanalizować miejsca powstawania kosztów, zaproponować sposoby ich optymalizacji oraz sposoby usprawnienia efektywności procesów zarządczych realizowanych przez kierownictwo. Oferta obejmuje konsultacje w zakresie optymalizacji efektywności i kosztów procesów:

 • zarządczych
 • projektowych
 • zakupowych
 • produkcyjnych
 • marketingowych
 • sprzedażowych
 • doskonalących

Analizę na zlecenie klienta można poszerzyć o ocenę ryzyka defraudacji i korupcji oraz zagrożeń terrorystycznych i bioterrorystycznych.