Audyty

Na zlecenie naszych Klientów proponujemy przeprowadzenie audytów wewnętrznych, przed-certyfikujących, dostawców. Oferowane audyty obejmują audyty systemowe, określone przyjętymi normami oraz audyty niesystemowe na podstawie zdefiniowanych wymagań wewnętrznych, obowiązującego prawa lub kryteriów przygotowanych na zamówienie Klientów.

Audyty systemowe, systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwa żywności:

 • systemów zarządzania jakością: ISO 9001:2008
 • systemów bezpieczeństwa żywności: GMP, GHP, GAP, GLP, HACCP , ISO 22000:2005, BRC, IFS

Audyty niesystemowe:

 • laboratoriów badawczych
 • dostawców marki własnej
 • pracy zgodnie z wymaganiami prawa żywnościowego
 • obsługi i higieny w dystrybucji (hurtownie) i w handlu detalicznym (placówki sklepowe)
 • zachowania standardów klienta
 • gospodarki odpadowej
 • ochrony zakładu w zakresie bioterroryzmu

...............

Wszystkie audyty systemowe (jak i na żądanie klienta audyty niesystemowe) realizowane są zgodnie z metodyką określoną w ISO 19011. Każdy audyt obejmuje:

 • planowanie audytu
 • przegląd dokumentacji przed audytem wraz z raportem
 • audyt w firmie obejmujący:
  - spotkanie otwierające
  - audyt wyznaczonych obszarów
  - czas dla audytorów
  - spotkanie zamykające i podsumowanie wyników
 • przygotowanie szczegółowego raportu z audytu

W celu przygotowania kalkulacji audytu, prosimy o przesłanie mailem na adres: audyty@zadernowski.com zapytania ofertowego z uwzględnieniem takich informacji jak:dane firmy, osoba kontaktowa, rodzaj działalności, rodzaj audytu (systemowy, niesystemowy), zakres audytu, standard audytu wg którego ma być przeprowadzony audyt, liczba osób zatrudnionych na produkcji łącznie z działami związanymi z produkcją (dział zakupów, skupu czy dział techniczny), ilość zmian produkcyjnych, liczba personelu zatrudnionego w części biurowo - administracyjnej.