"Za każdym razem,
kiedy widzisz biznes,
który odnosi sukces,
oznacza to, że ktoś kiedyś
podjął odważną decyzję."

.........

- Peter Drucker -

dr inż. Marek Zadernowski

Tytuł magistra inżyniera uzyskał na Wydziale Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, część studiów odbył na uniwersytecie w Gandawie w Belgii. Ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania finansami w Olsztyńskiej Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania.

W 2009 roku na Wydziale Technologii Żywności, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie na podstawie przedstawionej pracy doktorskiej pt. „Model zintegrowanego systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności” uzyskał stopień doktora nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia.

Od roku 1996 do 2024 prowadził własną firmę doradczo szkoleniową specjalizującą się w szkoleniach, wdrożeniach i konsultacjach w zakresie technologii żywności, przetwórstwa żywności, systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwa żywności oraz projektowania zakładów spożywczych. W ramach swojej działalności gospodarczej pełnił również funkcję managera jakości, dyrektora ds. jakości, dyrektora ds. produkcji, głównego projektanta koncepcji oprogramowania dla przemysłu spożywczego oraz audytora ISO 9001 w jednostkach certyfikujących.

Był ekspertem ds. bezpieczeństwa i jakości żywności w Banku Światowym, w trakcie projektu: „Reforma urzędowej kontroli żywności przez inspekcje właściwe dla rynku rolno spożywczego” (World Bank Group and European Commission. Trust Fund No. TF072592; ACTIVITY 9, Safer Food, Better Business.).

Obecnie jest zatrudniony na stanowisku adiunkta w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu i Akademii Łomżyńskiej, gdzie prowadzi przedmioty odnoszące się do takich zagadnień jak: technologia żywności, przetwórstwo surowców pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, fałszowanie żywności, prawo żywnościowe, projektowanie zakładów spożywczych, systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności, audytowanie systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności, marketing żywności, straty żywności czy bioterroryzm.

Jego zainteresowania naukowe dotyczą przede wszystkim systemów zapewnienia bezpieczeństwa żywności w procesach produkcyjnych w łańcuchu rolno-spożywczym i metod analizy ryzyka w tym obszarze, zarządzania procesowego w procesach pozyskiwania surowców spożywczych i procesach produkcji żywności, zarządzania jakością oraz marketingu i promocji żywności.

Jest autorem łącznie 36 publikacji naukowych, popularno-naukowych i doniesień oraz 7 książek z zakresu zarządzania bezpieczeństwem żywności, prawa żywnościowego, audytowania.